Osalejate tabel

Koht
1. artux
2. romutis
3. virgis
4. DjVaids
5. vilma.smilgiene
6. Mythos1904
7. gunas
8. remyga
  
  
  
  
  
  
  
  
  
123456
33296291610
2525834212
13261720342
2581130280
1926812330
17191322260
1212631282
136427230
MatšiPunk
54123
54115
54112
41102
5498
4597
5491
4673