Osalejate tabel

Koht
1. remyga
2. romutis
3. artux
4. virgis
5. gunas
6. DjVaids
7. vilma.smilgiene
8. Mythos1904
9. VytautasMA
10. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567
18391136322114
15182940361511
214392519478
11243241182611
13261618264611
1831162818242
1581933202316
1316823162319
222825113111
0006000
MatšiPunk
68171
70164
70163
70163
70156
61137
70134
70118
63110
36