Osalejate tabel

Koht
1. romutis
2. Zigfridas
3. artux
4. virgis
5. Mythos1904
6. vilma.smilgiene
7. gunas
8. DjVaids
9. viking
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12345678910
0192354554322272719
4547252042406242416
0162029663112272716
4430172146271221179
313084322301618022
311921242752427140
393810320408111911
2535113503069197
1415153735250000
MatšiPunk
111289
127289
112244
128244
120220
121219
112208
107177
96141