Spėlionės lentelė

Vieta
1. gunas
2. romutis
3. artux
4. virgis
5. DjVaids
6. vilma.smilgiene
7. remyga
8. viking
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1211456789101213
1512027410194602020
669161224674121210
5641822161527200
10601821961240120
144240996902010
76440511912075
22516202722122
2060000054200
RungTašk
48137
56124
4897
4789
5487
4870
3654
2137