Spėlionės lentelė

Vieta
1. virgis
2. romutis
3. RYTIS
4. darius40
5. artux
6. jonas.bitaris
7. Vytautas
8. vilma.smilgiene
9. viking
10. gunas
11. DjVaids
12. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567
5451413435366
3851435123419
3835316540420
3356514321334
33494733222334
4130285752270
25455436232816
3060303121436
3639304614344
2534314130344
16323820113010
1138400000
RungTašk
104257
104256
96251
102241
104241
96235
104227
104221
104203
104199
93157
3889