Spēlētāju tabula

Vieta
1. remyga
2. gunas
3. romutis
4. artux
5. vilma.smilgiene
6. DjVaids
7. virgis
  
  
  
  
  
  
  
  
123456789
9244924142626270
1826163916839220
2326183211101169
11141517261918188
118332792613140
1563049151360
9141191481655
SacePunk
74199
75184
81146
81146
75141
6698
7591