Spēlētāju tabula

Vieta
1. artux
2. romutis
3. virgis
4. vilma.smilgiene
5. jonas.bitaris
6. remyga
7. Zigfridas
8. gunas
9. VytautasMA
10. viking
11. DjVaids
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
123456789
232839481630312123
134134381932361129
21711242420452117
231612263125271612
1843442816225110
166413132442130
2212447292014196
1034392341027197
16251618241227117
1816172013724021
3681630403270
SacePunk
90259
90253
83190
83188
80187
79185
78182
83173
80156
80136
59133