Spēlētāju tabula

Vieta
1. virgis
2. VytautasMA
3. romutis
4. remyga
5. gunas
6. artux
7. vilma.smilgiene
8. DjVaids
9. Mythos1904
10. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12345678
717293421391614
1917123110293914
3216191620331111
39261213219219
14311924222449
122928241502611
121614282524218
2599192716229
221621180000
00000020
SacePunk
80177
80171
75158
78150
78147
71145
77139
68136
4077
32