Spēlētāju tabula

Vieta
1. romutis
2. vilma.smilgiene
3. remyga
4. artux
5. gunas
6. DjVaids
7. virgis
  
  
  
  
  
  
  
  
1234567891011
392483525213335342515
31142834213242931160
191719294212411410120
3842926271924271150
3114192312161821221020
22241724171531242800
39141624520272212215
SacePunk
110294
105222
98215
105210
105206
87202
105196