Spēlētāju tabula

Vieta
1. gunas
2. romutis
3. artux
4. virgis
5. DjVaids
6. vilma.smilgiene
7. remyga
8. viking
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12114567891012
15120274101946020
6691612246741212
564182216152720
1060182196124012
1442409969020
7644051191207
2251620272212
206000005420
SacePunk
43117
52114
4897
4789
5077
4265
3352
2137