Spēlētāju tabula

Vieta
1. virgis
2. DjVaids
3. remyga
4. romutis
5. artux
  
  
  
  
  
  
1234567
1912273222162
1811281417192
016122424292
16916027262
2161807162
SacePunk
59130
51109
48107
5396
4661