Spēlētāju tabula

Vieta
1. romutis
2. artux
3. virgis
4. vilma.smilgiene
5. Vytautas
6. RYTIS
7. darius40
8. gunas
9. jonas.bitaris
10. viking
11. DjVaids
12. SuperVlad
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12345678910
3851435123419231422
3349473322233428202
54514134353662670
3060303121436241212
254554362328163100
3835316540420000
3356514321334000
253431413034418712
4130285752270000
36393046143441900
16323820113010942
1138400000000
SacePunk
124315
120291
124290
124269
112258
96251
102241
124236
96235
112222
108172
3889