Spēlētāju tabula

Vieta
1. Vytautas
2. artux
3. viking
4. virgis
5. romutis
6. gunas
7. kevapo11
8. Andrianas13
9. remyga
10. canon25
11. SuperVlad
12. Webas
13. Lukaku09
14. DjVaids
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
123456
45304332610
19404447510
20395418500
28184134530
18425423320
4385621420
24242932230
22362518200
26801200
0300000
0002600
2200000
400000
000000
SacePunk
96211
88201
94181
96174
96169
88161
92132
96121
3646
1630
1626
1622
84
160