Spēlētāju tabula

Vieta
1. romutis
2. virgis
3. vilma.smilgiene
4. gunas
5. Mythos1904
6. artux
7. VytautasMA
8. DjVaids
9. viking
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
123456789101112
039665351562301824115
23383042664002423142410
4225642830421720340410
37445121057922201490
2330513349221724014140
0264043283403614111110
01455201948214261470
40301115027102499215
05325213441000000
SacePunk
125355
141334
133316
123284
131277
124253
114219
111201
80174